MTL101 Information, Tutorial Sheet-1, Tutorial Sheet-2, Tutorial Sheet-3, Tutorial Sheet-4,  Minor-I Brief Solutions, Minor-I Marks, Tutorial Sheet-5, Tutorial Sheet-6, Tutorial Sheet-7, Minor-II Brief Solutions, Minor-II Marks, Quiz Notice, Re-minor Notice, Tutorial Sheet-8, Tutorial Sheet-9, Quiz Answers, Minor-I, Minor-II & Quiz Marks,  Minor-I,Minor-II, Quiz & Reminor MarksMajor Major Brief Solutions, Re-Major Schedule