Akshat Agarwal

Akshay Kumar Jaiswal (Audit)

Anirudha Kulkarni (Sit through)

Aryan Choudhary (Sit through)

Ayesha K R (Sit through)

Ayush Kumar

Balaji Srinivasan

Gauransh Soni (Sit through)

Kaivalya Swami (Audit)

Navaneeth K P (Sit through)

Nipun Garg (Audit)

Pooja Agarwal

Prakhar Aggarwal (Sit through)

Pratyush Saini (Sit through)

Rakshit Chaudhary (Audit)

Shivam Jaiswal

Snigdh Singh

Tushita Sharma

Vaibhav Jaiswal