PhD

 • Rajasree Sarkar (jointly with Prof. I N Kar)

 • Eswaravenkatakumar Dhulipala

 • Midhun T. Augustine

 • Shivanagouda Biradar

 • Akansha Rautela (jointly with Prof. I N Kar)

Masters

MSR

 • Vivek Mishra (Part-Time)

 • Samarth Kapila (Part-Time)

 • Sayar Das

M.Tech

 • Venkatesh Pillai

 • Rahul Singh

 • Surendra Pratap Yadav

 • Rupesh Kasture

B.Tech

 • Pradyumna Jalan

 • Raghav Gupta

 • Sarthak Garg

 • Ayan Jain

 • Deepak Meena

 • Jayesh Karwande

 • Aman Prakash

 • Marzooq Abdul Kareem

 • Prajwal Rohad

 • Jitender Singh

 • Shubham Priyadarshi

 • Yash Garg

 • Vijay Shankar Dubey

 • Harsh Malara

 • Aasif Anis (jointly with Prof. Subashish Datta)

 • Dhananjay Varma (jointly with Prof. Subashish Datta)